Termeni și condiții

Vă mulţumim pentru utilizarea serviciilor noastre!

Serviciile sunt oferite de Job Connect SRL, cu sediul în Sibiu, Str. Turismului, nr. 12, ap. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu sub nr. J32/1815/2007, cod de înregistrare fiscală RO 22689543. JOB Connect este operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 7758. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către Job Connect S.R.L. operator de date cu caracter personal, înregistrat cu nr 7758, în conformitate cu Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (RGPD).

Vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest Acord. El stabileşte termenii şi conditiile în care vă punem la dispoziţie serviciile noastre prin intermediul platformei www.jobconnect.ro. Dacă folosiţi serviciile sau informaţiile oferite de www.jobconnect.ro, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor de mai jos. Termenii şi condiţiile se pot modifica în timp. Vă recomandam să verificaţi periodic rubrica Termeni şi Condiţii din cadrul www.jobconnect.ro pentru a fi la zi cu toate modificările.

Responsabilitatea datelor postate, a conţinutului anunţurilor de angajare şi a CV-urilor aparţine exclusiv utilizatorilor – aplicanţi și angajatori. www.jobconnect.ro oferă doar suportul electronic pentru adăugarea datelor. www.jobconnect.ro nu este responsabilă pentru acurateţea si exactitatea datelor introduse de către utilizatori. Utilizatorii pot fi persoane fizice şi juridice din România sau străinătate.

Acord de confidenţialitate

Echipa Jobconnect.ro doreşte să protejeze dreptul la intimitate şi la imagine al utilizatorilor portalului. Ne propunem să vă oferim o experienţă online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viaţa personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile pe care dumneavoastră le introduceţi în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveţi în vedere.

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Accesarea sau utilizarea www.jobconnect.ro implică acceptarea de către Utilizatori a termenilor şi condiţiilor stipulate în prezentul Acord. Se vor respecta termenii şi condiţiile acestui Acord pentru accesarea sau utilizarea Site-ului şi actualizarea, modificarea, completarea sau schimbarea ulterioară adusă acestui Site. Conform cerințelor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (RGPD), SC Job Connect SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor jobconnect.ro informații și servicii de cea mai bună calitate. Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (RGPD), în ceea ce privește datele personale furnizate, aveți următoarele drepturi: dreptul la INFORMARE, dreptul de ACCES, dreptul la RECTIFICARE, dreptul la STERGEREA datelor, dreptul la RESTRICTIONAREA prelucrarii, dreptul la OPOZITIE, dreptul la PORTABILITATEA datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi din contul de utilizator puteți folosi butonul denumit Șterge Cont sau vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la office[at]jobconnect.ro sau prin poștă pe adresa firmei noastre: Str. Turismului, nr. 12, ap. 3, Sibiu, județul Sibiu.

Aria de acoperire a securităţii datelor cu caracter personal

Acordul de confidențialitate privind politica securității datelor personale, acoperă modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal care vă pot identifica atunci când utilizați www.jobconnect.ro. De asemenea, se au în vedere şi datele persoanelor juridice, partenere sau nu, care utilizează www.jobconnect.ro.

Informaţii generale colectate de Jobconnect.ro

În unele zone ale siteurilor, Jobconnect.ro va cere să furnizați date personale, incluzând numele dumneavoastră, adresa, adresa de e-mail, telefon, informații de contact, informații în vederea facturării serviciilor Jobconnect.ro și alte informații prin care vă putem identifica. În alte zone ale siteurilor noastre, Jobconnect.ro colectează sau poate să colecteze informații demografice care nu vă pot identifica, cum ar fi: codul poștal, vârsta, sexul, interesele dumneavoastră. Uneori colectăm sau putem colecta o combinație între cele două tipuri de informații. Jobconnect.ro utilizează informația stocată – detaliile furnizate de dumneavoastră la înregistrare şi activitatea desfășurată pe site-urile noastre – în scopul de a facilita accesul la site, de a îmbunătăți anumite produse și servicii și la a vă informa referitor la ultimele produse și servicii de care sunteți interesat.

Afişarea datelor personale în spaţiile/domeniile publice ale Jobconnect.ro

Informațiile cu caracter personal postate de către utilizatori în locurile/spațiile publice aparținând Jobconnect.ro, cum ar fi forum-uri, chat-uri, liste de discuții, pot fi copiate şi stocate de către terți asupra cărora Jobconnect.ro nu are nici un control. Noi nu suntem responsabili pentru faptul că terțe părți utilizează informații pe care le-ați postat sau le-ați făcut disponibile în spațiile publice aparținând Jobconnect.ro.

Postarea anunturilor de catre companii

Ne rezervam dreptul (care poate fi exercitat la momentul ales de noi și fără o notificare prealabila), de a șterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restricționa accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele sale de comunicație. Aceste măsuri pot fi luate ca urmare a nerespectării de către utilizatori a prevederilor legale sau a termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului. Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru conținutul mesajelor dumneavoastră. Pentru aceasta, trebuie să ştiți că postarea sau transmiterea de mesaje prin intermediul platformelor de comunicație puse la dispoziție de Jobconnect.ro este supusă următoarelor limitări:
– Anunțurile publicate trebuie sa fie complete, conținând toate informațiile sau condițiile aflate în legătură cu anunțul.
– Nu puteți publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conține o formă unanim recunoscută în societate ca fiind “publicitate” la diverse categorii de bunuri și servicii.
– Nu puteți publica, transmite sau face referire utilizatorilor sau membrilor Jobconnect.ro niciun fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că această trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicație puse la dispoziție de jobconnect.ro sau prin intermediul altor mijloace de comunicație.
– Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteți publica sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin informații confidențiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevăzute cu mențiunea ”joc piramidal” sau cu orice altă mențiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta prețul, imaginea sau valoarea de piață al unui produs sau serviciu.
– Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, discriminatorii sau care încalcă în orice fel drepturi ale terților sau prevederi legale.
– Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin viruși sau orice alte secvențe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea jobconnect.ro sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software).
– Nu puteți colecta în niciun fel informație indentificabilă personal de la utilizatorii sau membri jobconnect.ro, decât cu scopul unic și direct de a recruta personal conform condițiilor contractuale stabilite cu Job Connect SRL.
– Nu puteți restricționa sau elimina accesul unor alți utilizatori la platformele de comunicație puse la dispoziție de jobconnect.
– Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje a căror sursă este ascunsă.
– Nu puteți publica, transmite sau face referire la niciun fel de ‘joc piramidal’ sau orice altă activitate menită a înșela încrederea unor alte persoane, precum și orice activități similare unor fapte în privința cărora s-a probat în trecut potențialul infracțional ori potențialul de a înșela încrederea unui utilizator normal al serviciilor jobconnect
– Nu puteți publica materiale pe care jobconnect, la simpla sa discreție, îl consideră ca fiind neadecvat, dată fiind nerespectarea de către acesta a termenilor prezentului acord. Nu este necesar a exista o motivație în acest sens.

Colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către Jobconnect.ro

Noi utilizăm informațiile strânse de pe site-urile jobconnect.ro, indiferent dacă sunt date personale, demografice, colective sau tehnice, în scopul de a administra înregistrarea conturilor dumneavoastră, de a soluționa întrebările dumneavoastră, de a îmbunătăți site-ul nostru, de a consulta utilizatorii în vederea creșterii calității produselor și serviciilor oferite. Utilizarea datelor cu caracter personal de către Jobconnect.ro este în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legătură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Dezvăluirea şi transmiterea informaţiilor cu caracter personal

Jobconnect.ro nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Jobconnect.ro poate, totuși, transmite informația terților în următoarele cazuri:
– Cu acordul dumneavoastră;
– Dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dvs.
– În cazul în care informația e necesară partenerilor companiei pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavostră. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de Jobconnect.ro doar în măsura în care este necesară asistența lor.
– Putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:
(a) e prevăzut într-o dispoziție legală;
(b) protejează drepturile companiei Job Connect SRL sau companiilor afiliate;
(c) previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
(d) protejează siguranța individului sau siguranța publica;
(e) aceste informații sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situații.
– în cazul în care activitățile dumneavostră contravin termenilor și condițiilor statuate de jobconnect.ro, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;
– În cazul în care jobconnect.ro fuzionează sau e achiziționată total sau parțial de o altă companie baza de date e transferată noului operator. În cazul în care jobconnect.ro devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată. În cazul in care vor apărea situații menționate mai sus veți fi anunțați prin e-mail sau printr-un anunț postat pe www.jobconnect.ro.

CV-urile

Vă acordăm posibilitatea de înregistrare a propriului CV în baza noasta de date. Terții (persoanele care solicită jobconnect.ro pentru serviciul de căutare CV-uri) care au acces la baza noastră de date vor avea acces la CV-ul dumneavoastră. Dacă vor dori, aceștia pot debloca datele dumneavostră de contact și veți putea fi contactați de către ei. Încercăm să limităm accesul la baza noastră de date doar angajatorilor, managerilor de personal, specialiștilor în HR, managerilor de departamente și agențiilor/instituțiilor de securitate națională dar nu garantăm că alți terți nu pot avea acces la baza noastră de date. Jobconnect.ro nu își asumă responsabilitatea asupra utilizării CV-urilor de terțe parți care au accesat CV-urile cât timp sunt în baza noastră de date. Puteți să ștergeți CV-ul din baza noastră de date oricând accesând din contul dumneavostră din secțiunea “Editează informații cont” și folosind butonul de ștergere a contului. CV-ul dumneavoastră se poate afla încă în baza de date, în cazul în care angajatorii, managerii de personal, specialiștii în HR sau managerii de departamente au plătit pentru o copie a bazei noastre de date, sau în cazul în care terții au câștigat dreptul de accesare a bazei noastre de date. Nu ne asumăm răspunderea pentru acest gen de stocare a datelor. Dacă postați datele altei persoane e necesar ca persoana respectivă să își fi dat în prealabil acordul pentru acest act.
Dreptul dumneavoastră de a vă modifica şi sterge datele dvs. deţinute de operator
Jobconnect.ro conferă dreptul utilizatorului de a modifica datele de contact înregistrate, unele aspectele de care sunteți interesat, incluzând noile informații despre produse si servicii lansate. De asemenea puteți să solicitați operatorului ștergerea datelor dumneavostră oricând.

Securitatea datelor

Pentru confidențialitatea și securitatea datelor contul de Jobconnect.ro e protejat de o parolă.

Feedback

Jobconnect.ro oferă posibilitatea utilizatorilor sitului de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

Modificări ale politicii de confidenţialitate

Dacă considerăm ca este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne scrieți la office[at]jobconnect.ro. Toate informațiile publicate pe www.jobconnect.ro sunt proprietatea www.jobconnect.ro. Niciun fragment nu poate fi reprodus fără acordul SC Job Connect SRL.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close