Vă salut și vă întreb: Câte din activitățile de pe listă ați reușit să bifați astăzi? Câte broaște ați mâncat? Cât de repede le-ați terminat? Și pentru timpul mult alocat vreuneia dintre ele sau pentru neefectuarea celorlalte sarcini, responsabilități… cine sau ce poartă vina?

Această ultimă întrebare are două scopuri.

  • Să observăm, dacă nu am observat deja, că natura umană are tendința de a se scuza și dezvinovăți mereu. De a pune vina pe altceva, pe altcineva. Pentru obiective neatinse, pentru vise spulberate, pentru tergiversări sau lucruri făcute superficial.
  • Al doilea scop este să vedem că există situații în care a ”găsi vinovatul” este de dorit. Și vă invit să explorăm în cele ce urmează această idee.

Acest ”vinovat” este denumit de Brian Tracy ”factorul restrictiv” și se referă la acel lucru care va determina cât de repede și cât de bine vei realiza o sarcină pe care ți-ai propus-o. El există de câte ori există și un lucru de înfăptuit. Acest factor trebuie întotdeauna identificat, înainte de realizarea unei sarcini. După identificare, urmează concentrarea tuturor energiilor pentru a-l anihila, sau măcar a-l inhiba. Factorul restrictiv poate îmbrăca diferite forme – o situație, un context, o persoană, un obicei, o resursă, o lipsă sau dimpotrivă, un prea mult.

Autorul spune că 80% din factorii restrictivi sunt factori interni și doar 20% sunt factori externi. Trăsături de temperament, de caracter, obiceiuri, preconcepții, atitudini, competențe sunt cele care pot fi factori restrictivi. Autocunoașterea și autoanaliza, urmate de disciplină, sunt foarte importante în momentul în care decidem să eliminăm factorii restrictivi interni.

Cu alte cuvinte, uneori este bine să ne asumăm responsabilitatea pentru eșecuri, iar alteori este responsabil să găsim ce anume ne împiedică să realizăm un obiectiv.

Reușind să eliminăm sau să scădem impactul acestor factori, vom reuși să înregistrăm un progres mai mare într-un timp mai scurt. Adică să fim mai eficienți 😊.